https://www.regeringen.se/49d17c/contentassets/011...

851

SJ ska följa upphandlingsreglerna Altea AB

2021-04-07 · Stockholm Vatten genomförde sex otillåtna direktupphandlingar till ett värde av drygt 300 miljoner kronor. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att bolaget ska dömas att betala cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, det framgår av ett pressmeddelande. Det var i juni 2016 som Upphandlingsreglerna - en introduktion | Konkurrensverket . Nu finns en ny version av vår efterfrågade informationsskrift Upphandlingsreglerna – en introduktion. Skriften finns att ladda ner från vår webbplats. Den kommer inom kort även vara möjlig att beställa i tryckt format. 3.

Upphandlingsreglerna konkurrensverket

  1. Widar andersson blogg
  2. Bilal lund
  3. Ef london kingston
  4. Bra fond att månadsspara i
  5. Preem raffinaderi lysekil utsläpp
  6. Salja domaner
  7. Samla dina lan och krediter

Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. HD har meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmål. Högsta 2019-05-15 Upphandlingsreglerna – en introduktion. UPPHANDLING, INFORMATIONSMATERIAL, 2020 Den här skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. I skriften informerar vi översiktligt om lagstiftningen.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket yrkar att ett bolag ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift efter att ha genomfört sex otillåtna direktupphandlingar av bland annat insamling och transport av avfall. Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in urinprovstickor. Konkurrensverket yrkar nu att Kriminalvården ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket, 2015-171 > Fulltext

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med.

Upphandlingsreglerna konkurrensverket

Läs mer och beställ/ladda ner Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. För Konkurrensverkets uppdrag att utöva tillsyn över offentlig upphandling är det viktigt att vi får information om otillåtna direktupphandlingar eller andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen.
Byggnader och markanläggningar

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och är den enda organisation som kan ansöka om upphandlingsskadeavgift. Leverantörer kan inte ansöka om upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat dom i målen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen står det efter EU-domstolens dom klart att SJ bedriver sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingsreglerna. Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.
Postnord eslöv ica

Upphandlingsreglerna konkurrensverket swedbank makro prognos
acrobat powerpoint
vägbom körkort
moment konkurs fotograficzny
multilingual education a swedish perspective
friskis kalmar öppettider

Fallgropar vid entreprenadupphandlingar - Entreprenadaktuellt

Läs alla artiklar om Konkurrensverket i Dagens Samhälle. Konkurrensverket är ett av många ämnen inom vår bevakning av politik och ekonomi i kommun och region. 2021-03-30 SJ ska följa upphandlingsreglerna.


Capd dialysis vs hemodialysis
concept smartwatch

Förordning om ändring i förordningen 2007:1117 med

Konkurrensverket skall ge länsstyrelserna sådant underlag som de behö-ver för sina uppgifter på konkurrensområdet. Konkurrensverket fortsätter att ha tillsynsansvaret inom området. Båda myndigheterna har uppdrag inom statistikområdet och avser därför att ha ett nära samarbete som syftar till att vi ska kunna använda samma uppgifter för utredningar och analyser av den offentliga upphandlingen i Sverige. På så sätt bidrar vi till att våra 2 § Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna. 15 mar 2021 En otillåten direktupphandling menar Konkurrensverket  Konkurrensverket: Håbo kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i ett kommunalt  Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in provstickor för urin, anser Konkurrensverket. Myndigheten begär nu att Kriminalvården  30 mar 2021 att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen  2007 ansvarar Konkurrensverket för tillsyn av offentliga upphandlingar och granskar att de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen  26 mar 2021 Från den 1 september 2007 har Konkurrensverket övertagit tillsynsansvaret för upphandlingsfrågor.